Kalendarz wydarzeń
Lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partnerzy

GARR SA
GAPP SA
FGRN SA

Europejski paszport zawodowy zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!


Wiadomości | Prawo 2007-10-08 13:17:38

Artykuł archiwalny
Ten artykuł jest starszy niż 12 miesięcy.

Europejski paszport zawodowy Europass to zbiór formularzy, mający za zadanie umożliwić lepszą i pełniejszą prezentację doświadczenia i umiejętności przed pracodawcą w Polsce i na terytorium Unii Europejskiej. Został on przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

Europass to zbiór 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (w tym również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i krajach kandydujących do UE).


Europass - CV

To profesjonalny szablon życiorysu, który samodzielnie wypełnia osoba poszukująca pracy. Formularz ten składa się z siedmiu części:

1) dane osobowe,
2) preferowane miejsce zatrudnienia lub charakter pracy,
3) doświadczenie zawodowe,
4) wykształcenie i odbyte szkolenia,
5) umiejętności i kompetencje (jest tu sporo możliwości m.in.: społeczne, organizacyjne, techniczne, artystyczne, obsługa komputera, prawo jazdy i inne),
6) języki,
7) informacje dodatkowe i załączniki.

Europass - Mobilność

Dokument ten jest potwierdzeniem doświadczenia zdobytego za granicą w państwach Unii i EFTA. Jednakże pod warunkiem, że pobyt ten zorganizowany był przez określone instytucje, które podpisały między sobą umowę i mogą poświadczyć aktywność jego uczestników. Chodzi tu o naukę, np. w ramach wymiany lub stypendium, zagraniczny wolontariat, staż, praktykę itp.

Europass - Mobilność jest wydawany jedynie w przypadku wyjazdów, które odbyły się po dniu 1 stycznia 2005 r. O wystawieniu takiego dokumentu decyduje instytucja zagraniczna w porozumieniu z polskim odpowiednikiem. Co ważne, poświadczenie ukończonych szkoleń wymagane jest zarówno od polskiej, jak i zagranicznej instytucji.


Europass - Paszport Językowy

To dokument mający na celu określenie biegłości w posługiwaniu się językami obcymi. W dokumencie tym ocena umiejętności jest dokonywana przez osobę poszukującą zatrudnienia na podstawie tabeli samooceny, opracowanej przez Radę Europy. W tabeli tej zdefiniowanych zostało sześć poziomów biegłości językowej w zakresie słuchania, czytania, pisania, porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi.

Europass - Paszport Językowy przedstawia także całą „biografię językową” posiadacza dokumentu, czyli etapy i formy kształcenia oraz informacje na temat wykorzystania języka obcego. Szczególnie istotny jest fakt, że dokument ten umożliwia również wykazanie się umiejętnościami nabytymi poprzez własne doświadczenia czy samokształcenie. Można w nim bowiem np. zamieścić informację o 2-miesięcznym pobycie w Niemczech. Powszechnie bowiem wiadomo, że przebywanie w obcym kraju przekłada się zazwyczaj na doskonalenie umiejętności językowych, a o takich wyjazdach nie pisze się w tradycyjnym CV. Jest to więc dokument szczególnie ważny i przydatny dla osób niemogących potwierdzić swojej znajomości języka obcego zdanymi egzaminami czy odpowiednimi certyfikatami.

Europass - Suplement do Dyplomu

Od 1 stycznia 2005 r. absolwenci studiów wyższych, oprócz dyplomu ukończenia uczelni, otrzymują także suplement, tzw. część B dyplomu. Są w niej zawarte informacje o dyplomie, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach (tu m.in. o systemie i kryteriach oceniania), uprawnieniach posiadacza dyplomu, odbytych przez niego praktykach itd.

W Polsce wydawany jest on zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U. nr 182, poz. 1881 ze zm.). Europass - Suplement do Dyplomu wydawany jest w ramach opłaty pobieranej za dyplom i możliwe jest również uzyskanie go za dodatkową opłatą w językach obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim.

Suplement zawiera także informację na temat systemu kształcenia w danym kraju. Tak szczegółowe informacje pozwolą przyszłemu pracodawcy zorientować się, co faktycznie kryje się za oceną widniejącą na dyplomie magistra.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje

Dokument ten może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez właściciela dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplemencie dodatkowo umieszcza się numer dyplomu oraz nazwisko i imię posiadacza.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest wydawany bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Suplement jest wydawany w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej.

Gotowe formularze do wypełnienia dokumentów Europass pobrać można z Internetu ze strony: www.europass.org.pl.

Tagi: obszar umiejętności społeczne komisja 2005 opłaty praktyka szkolenia ocena wynik 2004 kraj formularz internet unia możliwości instytucja warunek dokument praca prawo polski informacja polska osoba cel pracodawca rynek przypadek europejski system
Źródło: Gazeta Podatkowa
Opracowano we współpracy z:
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP
http://www.izbaph.rybnik.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE